Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie, uzyskasz na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze przygotowują multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w internecie bez problemu da się wyszperać darmowe platformy do translacji, nadal nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest często obowiązkowe, np. jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Termin wykonania, język, typ przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja w drugą stroną.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo problematyka tekstu. Przekład prac naukowych, umów handlowych bądź dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale też odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach błędów.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Trzeba zaznaczyć, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii, jak również przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]