Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Po więcej szczegółów o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków skieruj się tutaj.

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia studiów bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]