Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Jeśli potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała, wejdź na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie zgłębianiem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr oraz stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]