Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Jeśli interesujesz się notami księgowymi 40 euro, koniecznie zajrzyj tu.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią zwykłego przeoczenia bądź chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]