Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

automatyczna windykacja należności

Może być sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Cykliczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się w stosunku do dłużnika różne działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje podobną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w określonym czasie z pewnością wzrasta. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących klientów, wyznaczając między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, jeśli wyliczone wyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]