Style zabytków Krakowa cz. 6

By admin

Grudzień 28, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Dostosowując się do wspaniałych, szerokich budowli Odrodzenia, przerabiając wąskie dawne kamienice, łącząc je ze sobą jedną fasadą; dla zakrycia dachów szczytowych, licem zwróconych do frontu, wznoszono dookoła dekoracyjne mury, zwane attyką, urozmaicone niszami a zakończone koronką z esownic, masek, kul i t. d. Wprowadzenie jej do Sukiennic w połowie XVI w. formę tę uświęca i rozpowszechnia — widzimy ją na Szarej kamienicy w Rynku i na wielu innych.

W wielu portalach (których ogółem z powodu przebudówek dochowało się rozmaitych stylów zaledwie kilkanaście), widzimy często profil odrzwi gotyckich, uwieńczony gzymsem renesansowymi w harmonijnym zestrojeniu.

Z renesansowych pałaców wymienić należy pałac Wielopolskich (Magistrat), dziedzińce ul. Kanoniczej i t. d. Prócz wielu Włochów, artystów i architektów, jak Mikołaj Berecci, Castiglione, Padoyano il Mosca i t. d., czynni już byli i Polacy, jak Słoński, Michałowicz z Urzędowa i t. d.

Wyrazem, dążącym do jak największego osiągnięcia życia i bogactwa w szczegółach, staje się barok, wykwitł u nas w drugiej połowie w. XVII z renesansu i posługujący się jego formą konstrukcyjną.

Gromadzi 011 cały przepych ornamentyki architektonicznej, stiukowej i malarskiej — ściany podzielone pilastrami i w poprzek biegnącymi gzymsami, bogato rozczłonkowanymi, załamującymi się, o silnych wyskokach — linie gięte, spłaszczone łuki, esownice, bogate stiuki o girlandach owoców, kwiatów, godeł, wydobywające malarski elekt i malowidła naśladujące stiuk, wszystko to wraz z polichromią sklepień o rozwianych postaciach, skrzydłach i szatach, stanowi charakter świątyni barokowej — zewnątrz szczyty fasad i wież powyginane, zdobne esownicami, obeliskami, wazami i t. d. W miejsce pilastrów widzimy figury dźwigające, kariatydy, atlanty lub półfigury, t. z. persyki. Typem kościoła barokowego — to: kościół św. Anny; budowli świeckich: dziedziniec pałacu Jabłonowskich (dziś hr. Potockich), ul. Bracka nr. 2, róg Rynku, portal przy ul. św. Jana 20 (dom Popielów) i t. d. z końca XVII a początku XVIII wieku.

Latest Comments
  1. Reklama