Style zabytków Krakowa cz. 5

By admin

Grudzień 28, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Na Wawelu szukać nam należy pierwowzoru budowli renesansowej kościelnej i świeckiej. W r. 1502 Zygmunt Stary podejmuje odbudowę zamku w dużej części spalonego — zrąb i części gotyckie uszanowano, — w niektórych szczegółach wytworzyły się formy przejściowe, gotyckie splatały się z renesansowemu Dziedziniec otoczony arkadowaniem i kolumnadą, stał się typem dla wielu pałaców i domów. Na południu renesansowe budowle, nakryte ptaskiemi dachami — tu charakter swoisty nadaje dach szczytowy, wysoki, wywołany warunkami klimatu — wspiera się 011 drewnianym stropem na drewnianych smukłych kolumienkach, których kapitele uwieńczone rodzajem koszyczka typowego w renesansie krakowskim. Najczystszym typem renesansu kościelnego jest kaplica Zygmuntowska o budowie dośrodkowej.

Typem rozkwitłego renesansu w przejściu do baroku, to kościół św. Piotra z kopułą na skrzyżowaniu naw, i z nawami o sklepieniu beczkowym — fasada podzielona gzymsami na kondygnacje, zdobne niszami i rzeźbą.

W budownictwie świeckim w w. XVI wzorowano się na zamku — ideałem pałacowym był wewnątrz dziedziniec z loggią arkadową na pierwszym piętrze; do wnętrza wspaniałych sal, Często krytych belkowaniem i kasetonami, prowadzą wspaniałe schody, łamane w podesty. Portale ujęte lukiem wypełnionym kasetonami, widnieją na nich często napisy rozmaite, jak na prałatówce na pl. Mariackim, w domach przy ul. Kanoniczej, wymienić też należy Krzysztofory.

Latest Comments
  1. Reklama