Style zabytków Krakowa cz. 3

By admin

Grudzień 28, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Najlepiej zachowanymi zabytkami tego stylu w Krakowie, to: Krypta św. Leonarda na Wawelu, ruiny kościółka św. Gereona w Zamku wawelskim i kościół św. Andrzeja, górna część portalu w kościółku św. Wojciecha od strony północnej i wiele szczegółów tu i tam rozsianych.

Romanizm przeważnie zniszczał w napadach i pożarach — Kraków odbudowujący się w wieku XIV wznosi na jego zrębach budowle gotyckie, które wiążą się u nas z wpływem i znaczeniem Dominikanów i Franciszkanów — początek im daje Łokietek, przeważ jednak część budowli tak kościelnych jak świeckich łączy się z imieniem Kazimierza Wielkiego.

Zasada gotyku kościelnego u nas me różni się od zachodniej: w kościołach trój i wielonawowych zwykle nawy boczne niższe od środkowej — nakryte sklepieniem krzyżowym, wzmocnionym żebrami, rozwijającym się gwieździsto, siatkowo lub palmowo. Łuki arkad i okien ostre, rozety, wieżyczki i iglice stanowią główne ozdoby.

Miejscowe warunki wpłynęły na pewne zmiany, które stanowią charakter znamienny gotyku krakowskiego.

W gotyku zachodnim dla odciążenia parcia sklepienia nawy środkowej, przerzucono ponad dachy naw bocznych luki odporne na wielkie szkarpy przy zewnętrznym murze naw bocznych — filary więc międzynawowe odciążone, mogły być mniejsze — pomosty te rozpięły się wkoło kościoła jakby siecią koronkową wieżyczek, fiali i pinakli. Nie rozporządzając tak odpornym materiałem jak granit polny i t. d. szukaliśmy rozwiązania dostosowanego do cegły, — ponad mury naw bocznych wzniesiono szkarpy przypierające do nawy głównej i spływające dalej po filarach podtrzymujących sklepienia — filary co prawda zgrubiałe przyciemniają wnętrze, ale jest to zręczne i proste rozwiązanie konstrukcji.

Latest Comments
  1. Reklama