Style zabytków Krakowa cz. 2

By admin

Grudzień 23, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Do niedawna uważaliśmy za najstarszą formę budowy w Krakowie zabytki architektury romańskiej. Tymczasem ostatnie czasy przyniosły nam w tym względzie niespodziane odkrycie. Pod umiejętną i intuicyjną dłonią obecnego kierownika odnowy Zamku Wawelskiego, prof. Szyszki-Bohusza, odkopano w połaci kuchen królewskich budowę koncentryczną, dośrodkowy — kościółek św. Feliksa i Adaukta w stylu wschodnim bizantyńskim czy armeńskim (jeszcze badania nie ustalone) z wieku między IX a X. (Opis szczegółowy pod Wawelem). Odkrycie to bogaci zabytki krakowskie o jeden okaz formy wschodniej i to wiekiem najstarszej.

Styl romański daje nam sklepienie krzyżowe bez żeber, albo pułapy drewniane, luk okien i portal okrągły — często okna bliźnie, t. j. okienka przedzielone kolumienką, kolumny o bazie attyckiej często z żabkami, kapitele kielichowe, kostkowe, czasem zdobne fantastyczną rzeźbą liściastą lub plecionkową; ściany w polskim romantyzmie, często urozmaicone licznymi występującymi pasami pionowymi i fryzem z szeregiem półkolistych arkadek. Styl romański łączy się u nas z tradycją Zakonu Benedyktynów, sprowadzonych z Leodium w Belgii, i z imieniem króla Władysława Hermana, który rozwinął na szerszą skalę ruch budowlany i jak twierdzą niektórzy, wraz ze Szujskim, ze Skałki przeniósł katedrę na Wawel.

Latest Comments
  1. Reklama