Style zabytków Krakowa cz. 1

By admin

Grudzień 23, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Polska, a w niej Kraków, były terenem krzyżowania się rozmaitych prądów bieżących od Wschodu i Zachodu — skłanialiśmy się i ostatecznie skłoniliśmy się ku Zachodowi i jego kulturze — to też i w formach stylowych widzimy stanowczą przewagę Zachodu, a jak do niedawna się zdawało, wyłączną. Style i formy wszczepiały się u nas rozlicznymi drogami, wiążąc się ze stosunkami, jakie nas łączyły w różnych epokach z rozmaitymi narodami. Romanizm łączy się ze stosunkami z Flandrią a jeśli np. gotyk rozwija się u nas w momencie wpływu żywiołu niemieckiego, to renesans wprowadza do nas formy odrodzeniowe włoskie z nawiązaniem stosunków z Włochami. Wiek XVIII przynosi wpływy stosunków z Francją — a przychodziły do nas zwykle co najmniej z wiekowym opóźnieniem, gdy formy twórcze osiągnęły w środowisku właściwą sobie pełnię rozwojową, albo gdy nawet już poczynały ustępować nowym.

Zabytki architektury Krakowa, tak kościelnej jak świeckiej, nie są wyrazem jednolitego stylu, ale, więcej jak gdziekolwiek indziej, przedstawiają mieszaninę stylów, tworzą organizmy, świadczące o następstwie rozmaitych form stylistycznych, które w nich się dopełniały— nierzadko leż forma stylowa ostatnia usiłowała całość związać w jeden architektonicznie harmonijny wyraz.

Latest Comments
  1. Reklama