Zwiedzanie Krakowa Archive

Rozpoczynamy od Rynku. Jest to foremny czworobok, obejmujący 43.000 m. kw., z którego rozchodzi się dziesięć ulic, wedle planu, jaki nadał miastu Bolesław Wstydliwy. Obecny poziom bruku z czasem podwyższył się o 3 metry. Środek Rynku zajmują Sukiennice, pamiątka średniowiecznego ruchu handlowego miasta. Okazały gmach len powstał z kramów,

Read More...

Z placyku, okalającego kościół Mariacki, idąc ku Sukiennicom, spostrzegamy pomnik Mickiewicza, dłuta T. Rygiera. Postacie u podnóża tego pomnika, poczynając od strony frontowej na lewo,przedstawiają: »Naród«, »Poezję«, »Patriotyzm« i »Sławę«. U dołu orzeł. U wylotu ul. Grodzkiej starożytny kościółek św. Wojciecha, przebudowany w stylu barokowym w wieku XVII. O

Read More...

Aby zwiedzić dokładnie Kraków trzeba co najmniej 5 dni: rankami oglądając muzea, w południowych i popołudniowych godzinach kościoły i miasto. Dla tych którzy rozporządzają jednym dniem należy zwiedzanie ułożyć najekonomiczniej pod względem czasu. — Z dworca tramwajem Nr. 1. zajechać do Rynku, po drodze zwrócić uwagę na planty, teatr,

Read More...

Dom nr. 7 (niegdyś Montelupich) z piękną sienią i portalem renesansowym. Tu był pierwszy urząd pocztowy za Batorego. Nr. 8 Pod jaszczurkami z pięknem sklepieniem gotyckim na parterze. Nr. 9 należała do Bonerów; tu odbył się ślub i wesele Maryny Mniszchówny z przedstawicielem Dymitra Samozwańca. Połączono wtedy pierwsze piętro

Read More...

Nr. 25, gdzie miał mieszkać św. Jan Kapistran, w czasie swego pobytu w Krakowie, narożnik ozdobiony jego figurą. Łańcuch u ściany pochodzi z XVII w., dla zamknięcia wejścia na Rynek w porze nocnej. Nr. 27 Pod Barany, tak zwany dla godła nad bramą wjazdową, obecnie pałac Potockich, przed którym

Read More...

Między szkarpami chóru: kapliczka z trzema renesansowymi łukami wspartymi na filarach, Wgłębi grobowiec Franczkowskiego rajcy krakowskiego 2 XVII wieku i jego żony, dla którego zdaje się przesunięto ogrojec do kaplicy przy św. Barbarze. Przybudówka między szkarpami psująca harmonię ma być usunięta. Na szkarpach widać zaczątki łuków wspornych (arcs boulanls).

Read More...

Sąsiednia kamienica nr. 35, zwana Krzysztofory od statuy św. Krzysztofa, należała po kolei w XVI w. do Morsztynów, Kazanowskich, Radziejowskich, a wreszcie przy schyłku XVIII w. do biskupa krakowskiego, Kajetana Sołtyka, który w niej mieszkał po powrocie z wygnania do Kaługi. Mieszkał tu po abdykacji Jan Kazimierz, później Michał

Read More...

Między wieżą ratuszową a zachodnią połacią Rynku przysięgał Kościuszko wierność narodowi w 1754 r.; świadczy o tern kamień pamiątkowy w bruku osadzony od strony ulicy Szewskiej. Wracamy ku Kościołowi Mariackiemu, czyli Najświętszej Panny Marii. Dzisiejsza świątynia jest trzecią z rzędu, jakie na tein miejscu istniały. Pierwszą drewnianą fundował w

Read More...

Po bokach naw i na górze jest ogółem kaplic 12. Fasada kończy się dwoma wieżami: niższą nie dokończoną i wyższą (81 m.) zwaną » wieżą straży«, którą nakrywa gotycki hełm z ośmioma strzelistymi, wieżyczkami z XV wieku. U szczytu złocona korona 50 m. średnicy, założona w 1615 r., a

Read More...

Stanąwszy u wnijścia mamy widok wspaniały na przywróconą w dawnej formie świątynię; jej wnętrze, pod względem rozmiarów, niezwykłej rozpiętości sklepień i wysokości nawy głównej (23 m.), należy do najwspanialszych w Polsce. Nad odnowieniem jej czuwał Jan Matejko. Siatkowo gotyckie sklepienie i ściany zdobi polichromia, do której mistrz sam projekty

Read More...