O Krakowie Archive

Z przed pałacu przeciągają ulicą Bracką na Rynek, pod Barany aż do handlu Hawelki, skąd z powrotem zawraca na Zwierzyniec. Zabawę tę łączą z legendą odnoszącą się do napadów tatarskich w XIII w., wedle której jeden z włóczków rzuciwszy się na nieprzyjaciela miał odnieść zwycięstwo i w stroju pokonanego

Read More...

W trzeci dzień odbywa się na Krzemionkach zabawa zwana Rękawką, podczas której tłum na górze zgromadzony rzuca bułki, jabłka, jaja uganiającym się na dole. Początek tej zabawy i jej znaczenie niewyjaśnione, dało pole różnym przypuszczeniom, odnoszącym ją niekiedy do czasów pogańskich. W Zielone Święta sławny jest odpust na Bielanach,

Read More...

Z wielu zwyczajów o miejscowym charakterze dochowały się już dzisiaj tylko nieliczne resztki. Święta Bożego Narodzenia nadają szczególnej barwy miastu sprzedażą na Rynku rozstawionych drzewek szpilkowych i barwnych szopek krakowskich. Nadto od wigilii do Trzech Króli chodzą po domach chłopcy, terminatorzy i czeladnicy z szopką o lantastycznej architekturze z

Read More...

Styl cesarstwa przechylając się więcej do pierwowzoru antycznego unika ornamentu, albo zastosowuje go w formie najprostszej: kolumny, pilastry, jońskie arkady, w których okna weneckie, fryzy o motywach klasycznych i t. d. — zabytkiem jego dom przy ul. Szewskiej 9. Style le z sobą się często tak splatały i łączyły,

Read More...

Styl rokokowy jest stylem czysto ornamentacyjnym na konstrukcyjnym podkładzie renesansowym po przez barok; unika on silnych gzymsowali, załamali, a duże powierzchnie pokrywa ornamentem muszli, kartuszy, zmiętych liści, festonami kwiatów, lub zwisających girland — dach nakrywający budowę bywa łamany z mansardami i zdobny wokół balustradą, jak pałac hr. Stadnickich, Grodzka

Read More...

Dostosowując się do wspaniałych, szerokich budowli Odrodzenia, przerabiając wąskie dawne kamienice, łącząc je ze sobą jedną fasadą; dla zakrycia dachów szczytowych, licem zwróconych do frontu, wznoszono dookoła dekoracyjne mury, zwane attyką, urozmaicone niszami a zakończone koronką z esownic, masek, kul i t. d. Wprowadzenie jej do Sukiennic w połowie

Read More...

Na Wawelu szukać nam należy pierwowzoru budowli renesansowej kościelnej i świeckiej. W r. 1502 Zygmunt Stary podejmuje odbudowę zamku w dużej części spalonego — zrąb i części gotyckie uszanowano, — w niektórych szczegółach wytworzyły się formy przejściowe, gotyckie splatały się z renesansowemu Dziedziniec otoczony arkadowaniem i kolumnadą, stał się

Read More...

Arkady międzynawowe zaś bywają zwykle zarysowane na podstawie równobocznego trójkąta. Gotyk krakowski wprowadza nadto użycie podwójnego materiału: cegły i ciosu (piaskowca); cegła wypełnia mury, szkarpy i t. d. — ciosu użyto do części konstrukcyjnych i ozdób, jak do filarów, żeber sklepiennych, gzymsów, służek przyściennych, rozetowań, obramień i t. d.

Read More...

Najlepiej zachowanymi zabytkami tego stylu w Krakowie, to: Krypta św. Leonarda na Wawelu, ruiny kościółka św. Gereona w Zamku wawelskim i kościół św. Andrzeja, górna część portalu w kościółku św. Wojciecha od strony północnej i wiele szczegółów tu i tam rozsianych. Romanizm przeważnie zniszczał w napadach i pożarach —

Read More...

Do niedawna uważaliśmy za najstarszą formę budowy w Krakowie zabytki architektury romańskiej. Tymczasem ostatnie czasy przyniosły nam w tym względzie niespodziane odkrycie. Pod umiejętną i intuicyjną dłonią obecnego kierownika odnowy Zamku Wawelskiego, prof. Szyszki-Bohusza, odkopano w połaci kuchen królewskich budowę koncentryczną, dośrodkowy — kościółek św. Feliksa i Adaukta w

Read More...