Dzieje Krakowa cz. 8

By admin

Grudzień 23, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Kraków naturą swego położenia był i jest punktem zbornym wszystkich ziem Polski. A jako najbardziej wysunięty na zachód staje się naturalnym pośrednikiem stamtąd ku nam płynących prądów Z chwilą powstania Polski, Kraków wraz ze Lwowem dostarczył nowym uniwersytetom polskim sil naukowych.

Doniosły fakt w dziejach wewnętrznych Krakowa stanowi przyłączenie gmin podmiejskich. Było (o nieodzownym warunkiem dalszego rozwoju miasta, którego granice dotychczasowego obszaru były za ciasne, a gminy okoliczne zamieniając się ewolucyjnie w miejskie, rozwijały się kosztem miasta, uczestnicząc w rozmaitych jego korzyściach i urządzeniach bez przyczyniania się do ogólnych jego ciężarów — poza lein przekształcenie się ich w dzielnice miasta należało ująć i zorganizować w odpowiedni sposób. To też w zrozumieniu właściwym obopólnych korzyści przyłączono w łatach 1909, 1910 i 1911 do Krakowa 19 okolicznych wsi i przysiółków.

Wreszcie ustawa z dnia 22 sierpnia 1914 r. włączyła w obszar Krakowa i miasto Podgórze. Utworzono jedną gminę administracyjną: „Wielkiego Krakowa”, którego obszar obejmuje 46-90 km. i zdobywa możność szerokiego rozwoju, niekrępowanego przeszkodami terenu.

Latest Comments
  1. Reklama