Dzieje Krakowa cz. 7

By admin

Grudzień 23, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Z końcem XIX, a początkiem XX wieku życie umysłowe i artystyczne znów silniejszym bije tętnem. Prądy nowe się budzą, darząc literaturę i sztuki plastyczne świeżym duchem i ujęciem. Tu Wyspiański, wyzbywając się snucia przeżyć osobistych, poetycką twórczością wypowiada bóle narodu, jego pragnienia i nadzieje. A szereg pierwszorzędnych malarzy, rzeźbiarzy i architektów roznieca wykwintne życie artystyczne i twórcze.

Prócz Uniwersytetu posiada Kraków Akademię górniczą, Akademię Sztuk Pięknych, Szkołę handlową, Szkołę przemysłową, Szkołę nauk politycznych, Akademię Umiejętności, muzea, banki, liczne stowarzyszenia jak: Tow. historyczne, filozoficzne, matematyczne, przyrodników, Związek Historyków Sztuki, Literatów, Dziennikarzy, Miłośników Języka Polskiego, Związek Bibliotekarzy, Tow. Miłośników książki, Numizmatyków, Tow. Krajoznawcze, Tow. Geograficzne, Tow. Szkoły ludowej, Pedagogiczne, Tow. Opieki nad Zabytkami, Miłośników Zabytków Krakowa, Tow. Przyjaciół Muzeum Narodowego, Tow. Przyjaciół Francji, Tow. Dantejskie, Tow. Sztuk Pięknych, »Sztuka«, »Związek Powszechny Artystów polskich«, »Sztuka Rodzima«, Związek Inteligencji, Klub Społeczny, Związek Teozoficzny, Metapsychiczny i t. d. — jest i kobiecych stowarzyszeń wiele, jak: Narodowa Organizacja Polek, Związek Katolickich Polek, Liga Kobiet, Koło artystek i literatek i t. d.

Latest Comments
  1. Reklama