Dzieje Krakowa cz. 5

By admin

Grudzień 23, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Kultura wzrasta, sztuki piękne się rozwijają — w XV i XVI wieku widzimy w Krakowie szkoły malarstwa cechowego i snycerstwa — artyści niemieccy 1 włoscy ściągają na dwór królewski i liczba miejscowych się mnoży. Kwitnie złotnictwo, haftarstwo, wyrób narzędzi muzycznych, wielu też było znakomitych organistów. Kraków staje się równocześnie i głównym siedliskiem nauki. W r. 1465 drukuje się pierwsza książka w Krakowie. Pierwszym drukarzem był tu Gunther Zajner, a pierwszą stałą drukarnię zakłada Haller.

Z imieniem Zygmunta Starego łączą się najpiękniejsze zabytki architektury — jak Zamek, kaplica Zygmuntowska w katedrze i t. d. W r. 1583 Batory zatwierdza urządzenia stałej poczty, którym się zajęli przedsiębiorcy Monteluppi’owie.

Z przeniesieniem stolicy państwa do Warszawy w r. 1609 przez Zygmunta Iii Kraków chyli się do upadku, zachowuje jednak wyjątkowe stanowisko w kraju i wysyła osobnych posłów na sejm. Od kilku wieków Kraków był tylko świadkiem rozmaitych uroczystości i dziękczynnych zwycięskich TeDeum, dopiero wojny szwedzkie sprowadziły na miasto liczne, bezpośrednie klęski. (1655 — 1657 i 1702—1709).

Ostatnia koronacja królewska Augusta III i jego żony odbyła się w Krakowie roku 1734 Kraków brał żywy udział w nieszczęsnych wypadkach, które kraj poczęły nawiedzać, W roku 1794, 24 marca, wybucha powstanie Kościuszkowskie, a w kościele Kapucynów Kościuszko święci swój miecz i na Rynku składa przysięgę narodowi. Po upadku powstania, Prusacy wkroczywszy do miasta rabują zamek i skarbiec koronny.

Latest Comments
  1. Reklama