Dzieje Krakowa cz. 4

By admin

Grudzień 23, 2016 O Krakowie 1 Comment
Tagi:

Kazimierz Wielki zakłada pierwszą wszechnicę w Polsce. Ożywiony ruch handlowy popiera zbudowaniem »Sukiennic«. Pod mądrymi rządami jego, mieszczaństwo dochodzi do wielkiej zamożności. Znana ogólnie legenda 0 przepychu, z jakim mieszczanin krakowski, Mikołaj Wierzynek, przyjmował u siebie monarchów w r. 1364. Kraków posiada wówczas rozległą autonomię, doskonałe urządzenia techniczne, jak np. bruki i wodociągi, łaźnie publiczne i prywatne — domy bankowe, mające stosunki z zagranicą, liczne szkoły przy kościołach i td. Za Jagiellonów nastaje dla Krakowa »Wiek Zloty«.

Wskutek połączenia się Litwy z Polską staje się stolicą olbrzymiego państwa polsko-litewskiego. W r. 1395) królowa Jadwiga, umierając, zapisuje majątek swój na uposażenie Wszechnicy Kazimierzowskiej, w r. 1400 Jagiełło wznosi dla niej nową siedzibę przy ulicy św. Anny, zwaną odtąd Wszechnicą Jagiellońską, która ściąga młodzież z całego państwa, a za Kazimierza Jagiellończyka liczy w gronie swych uczniów nieśmiertelnego Kopernika. Przedstawiciele Uniwersytetu krakowskiego wybitną odgrywają rolę tak na Soborze w Konstancji jak i w Bazylei. Za Zygmunta I. liczba mieszkańców dochodzi do 80.000.

Największy okres rozwoju miasta przypada na drugą połowę w. XV. i wiek XVI. — na najświetniejszy okres rozwojowy państwa.

Latest Comments
  1. Reklama