Dokładne zwiedzanie Krakowa cz. 9

By admin

Styczeń 3, 2017 Zwiedzanie Krakowa 1 Comment
Tagi:

Pod arkadą dzielącą prezbiterium, na tęczy pomysłu Jana Matejki, podtrzymywanej przez aniołów w kroksztynach (dłuta Tadeusza Błotnickiego) z herbami Litwy i Polski, wznosi się olbrzymi krzyż z rozpiętym na nim Chrystusem, pochodzącym z pracowni Stwoszowskiej, fundowany w r. 1473 przez mieszczkę krakowską Dorotę Szewcową. Na lewo chrzcielnica z XIV wieku, nad nią obraz Niepokalanego Poczęcia N. P. Marii, Jana baptysty Pitloniego. W nawie głównej, na filarach osiem obrazów ze scenami życia św. Katarzyny, pędzla Hansa Sucsa z Kulmbachu, nagrobek Jana Leopolity z XVI wieku i t. d.

Na głównej wschodniej ścianie nawy prawej w ołtarzu barokowym, na tle w srebrnej blasze wykutego widoku Jerozolimy, kamienny krucyfiks, pochodzący prawdopodobnie z pasji czyli Męki Pańskiej z początku XVI w. z cmentarza kościoła; opisuje go już w r. 1650 w tymże ołtarzu (odnowionym w r. 1729) Piotr Hiacynt Pruszcz w dziełku: Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły… w Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego… 1650 — w którym pisze: »Piąty ołtarz Krzyża św., który to krzyż wielce dziwnymi cudami słynie, jako vota ukazują: wszystko Corpus tego krucyfiksa jest z cadownego kamienia wyrobione…« Dzieło to ma pewne cechy stwoszowskie, ale stylizacja draperii płynniejsza.

Latest Comments
  1. Reklama