Dokładne zwiedzanie Krakowa cz. 8

By admin

Styczeń 3, 2017 Zwiedzanie Krakowa 1 Comment
Tagi:

Śliczna rzeźba wewnętrzna jest typową dla twórczości Stwosza. Postacie tchną realizmem renesansowym, pełnym indywidualnego wyrazu. Szczegóły i kątowate niespokojne załamanie fałdów szat wykazują wybitnie gotyckie formy. (O otwarcie ołtarza zgłosić się do zakrystii) Trzy witraże ponad ołtarzem wykonane sposobem mozaikowym pochodzą z XIV i XV wieku.

Po prawej stronie ołtarza wmurowany w ścianie brązowy pomnik Piotra Salomona, patrycjusza krakowskiego, za jego życia portretowo wykonany, zdaje się przez Piotra Vischera starszego (j 1529), sławnego odlewacza w brązie. Kronikarz Norymberski zaznacza, że najpiękniejsze jego dzieła znajdują się w Polsce i na Węgrzech. Krakowskie zabytki, jemu przyznawane, pochodzą z końca XV i początku XVI wieku. Poniżej renesansowy marmurowy pomnik Seweryna Belinana, który w czasie pożaru salin wielickich r. 1510, spuściwszy się do szybu, od ognia uratował kopalnię. Po obu stronach stalle z końca XVI wieku z zapieckami rzeźbionymi i polichromowanymi.

W zakątkach prezbiterium, w pobliżu tęczy, marmurowe, renesansowe stalle z pomnikami patrycjuszów krakowskich; po prawej Montelupich, po lewej Cellarich. U początku nawy głównej po prawej stronie ołtarz zwany »Cyborjum«, Corporis Christi, z Przenajświętszym Sakramentem, ozdobiony medalionami z alabastru, dzieło Jana Marii Padovano z r. 1555.

Latest Comments
  1. Reklama