Dokładne zwiedzanie Krakowa cz. 25

By admin

Styczeń 4, 2017 Zwiedzanie Krakowa 1 Comment
Tagi: kraków jego zabytki, kraków zabytki architektury, kraków zabytki atrakcje

Na uwagę zasługują wspaniałe krużganki klasztorne z pomnikami i nagrobkami z XVI i XVII w. uczonych, szlachty, magnatów i patrycjatu krakowskiego, między niemi pomnik Rafała Macieja Ocieskiego, z przedstawieniem chłopczyka spoczywającego i wspartego na czaszce, grobowiec Maliszewskiego j- 1555, leżącego na odpasanym mieczu i pomnik Galeazza Guicciardiniego z tej samej pracowni, pomnik Benedykta z Koźmina f 1559 i Zofii Czerskiej f 1584 i t. d.

W oknach krużganków witraże z XIV w., przedstawiające koronację M. Boskiej, św. Augustyna i l. d. W skarbcu piękne paramenta, relikwiarze i ornaty; relikwiarz na głowę św. Jacka, tradycyjnie dziełem Zygmunta III.

Idąc ku południowi ulicą Grodzką napotykamy domy ze starożytnymi godłami, jak: nr. 32 »Podehvie«, rzeźba z XV w. Nr. 37 prawdopodobnie dom Wita Stwosza, w dzisiejszym stanie pochodzi z końca XVIII w. z ładną fasadą, attyką i oknami mansardowymi. Nr. 38 zwany pod »Elefanty«, godło słonia i nosorożca wmurowane od strony ul. Poselskiej, od Grodzkiej drugi nosorożec z XVII wieku.

Przy ul. Poselskiej na lewo kościół Bernardynek, pod wezwaniem św. Józefa, barokowy z XVII w. W głównym ołtarzu obraz św. Józefa, szkoły włoskiej z XVII w. Nowożytną polichromię wykonał Jan Bukowski. Klasztor przerobiony z dworu Koniecpolskich.

Latest Comments
  1. Reklama