Dokładne zwiedzanie Krakowa cz. 21

By admin

Styczeń 4, 2017 Zwiedzanie Krakowa 1 Comment
Tagi: zabytki w kraków, zabytki z krakowa, zabytkowe auta kraków

Na ścianach krużganków i kaplicy włoskiej, w częściowo dochowanych epitafiach, oglądamy wspaniały zbiór 26 portretów biskupów krakowskich, niektóre z nich malowane na drzewie lub płótnie są dziełami malarstwa cechowego krakowskiego. Cenny wśród nich obraz, wyżej wspomniany, św. Stanisława z XV w. Niektórych portretów autorzy są znani: Portret biskupa Tomickiego przypisywany Hansowi Direrowi, portret biskupa Marcina Szyszkowskiego prawdopodobnie Tomasza Dollahelli, portret Andrzeja Trzebickiego malowany w 1664 r. jest dziełem Daniela Frechera, malarza krakowskiego; biskupa Załuskiego malował Tadeusz Konicz 1758 r.; Kajetana Sołtyka r. 1782, Smuglewicz albo Jan Plersch — Dunajewskiego, Jan Bąkowski. Z epoki gotyku pochodzą również wielkie sale klasztorne, dawniej refektarze, przerobione w w. XVII (obecnie kuchnia obywatelska).

Z gmachem klasztornym wiąże się kilka podań: Z przytykających murów zakonnicy spuścili uchodzącego Łokietka, a w refektarzu miała się spotykać królowa Jadwiga z Wilhelmem rakuskim. W roku 1461, w zakrystii kościoła na schodach, pospólstwo krakowskie zamordowało Andrzeja Tenczyńskiego, mszcząc się za zniewagę, wyrządzoną płatnerzowi (rusznikarzowi) Klimuntowi.

Latest Comments
  1. Reklama