Dokładne zwiedzanie Krakowa cz. 18

By admin

Styczeń 4, 2017 Zwiedzanie Krakowa 1 Comment
Tagi:

Franciszkanów, fundowany przez Bolesława Wstydliwego, zniszczony kilkakrotnie przez pożary, ostatni raz w r. 1850. Po tym pożarze odrestaurowano go, zachowując dla prezbiterium charakter gotycki, a dla nawy głównej pseudo romański. Najstarszą częścią budowli, pochodzącą z czasów Bolesława Wstydliwego, jest fasada (zeszpecona kruchtą) od strony ul. Brackiej z oknem bliźnim, lizenami i fryzem arkadowym. Rozetowania dwóch zamurowanych okien prezbiterium są najdawniejszymi tego rodzaju u nas.

Do prezbiterium przytyka barokowa kaplica św. Salomei (siostry Bolesława Wstydl.), gdzie spoczywają jej zwłoki. Samemu fundatorowi, również pochowanemu w tym kościele, sprawiła krakowska Akademia Umiejętności kamień grobowy zrytą postacią wedle współczesnej pieczęci. Z lewej strony prezbiterium, obok wielkiego ołtarza wmurowane są dwie gotyckie płyty grobowe (falsyfikaty późniejszych czasów) jedna z nich kryje, być może, ks. Władysława Kaliskiego, z datą 1270 r., wedle dawnych tradycji ma to być grobowiec Bolesława Wstydliwego, druga z wyobrażeniem mnicha, 1494 r. Dalej nagrobek słynnego lekarza, dra Sebastiana Petrycego, Piotra Kochanowskiego, tłumacza Tassa, oraz w nowszych czasach wzniesione nagrobki: Janowi Kochanowskiemu, Wincentemu Polowi i Annie Różyckiej.

Latest Comments
  1. Reklama