Dokładne zwiedzanie Krakowa cz. 14

By admin

Styczeń 4, 2017 Zwiedzanie Krakowa 1 Comment
Tagi: zwiedzanie krakowa samochodem, zwiedzanie krakowa stare miasto, zwiedzanie krakowa tramwajem

Z placyku, okalającego kościół Mariacki, idąc ku Sukiennicom, spostrzegamy pomnik Mickiewicza, dłuta T. Rygiera. Postacie u podnóża tego pomnika, poczynając od strony frontowej na lewo,przedstawiają: »Naród«, »Poezję«, »Patriotyzm« i »Sławę«. U dołu orzeł.

U wylotu ul. Grodzkiej starożytny kościółek św. Wojciecha, przebudowany w stylu barokowym w wieku XVII. O pierwotnej budowie romańskiej świadczy dolny zrąb murów, i zachowany pierwotny portal (od strony ul. Grodzkiej), którego widoczny jest tylko szczyt, gdyż poziom kościoła pierwotny sięga 1 65 m. poniżej dzisiejszego bruku; w ścianie wschodniej presbiterium widać romańskie okienko. »Jest w nim (w kościele) Bractwo literackie pod tytułem św. Barbary…, zapisuje Pruszcz, na tym miejscu Ś. Wojciech, gdy przyszedł do Krakowa, najpierw Słowo Pańskie, Ewangelią świętą Krakowianom opowiadał: tudzież ś. Jacek i Ś. Jan Kapistran, Bernardynce

Z kamienic starożytnych otaczających Rynek, zwracają uwagę:

Szara kamienica (nr. 6, narożnik id. Siennej) należała w XV wieku do Zebrzydowskich, następnie przeszła w ręce Zborowskich; Kościuszko rezydował w niej w r. 1794; na parterze znajduje się piękne gotyckie sklepienie o kamiennych żebrach, jeden z najstarszych stropów belkowanych.

Latest Comments
  1. Reklama