Author Archive

Sąsiednia kamienica nr. 35, zwana Krzysztofory od statuy św. Krzysztofa, należała po kolei w XVI w. do Morsztynów, Kazanowskich, Radziejowskich, a wreszcie przy schyłku XVIII w. do biskupa krakowskiego, Kajetana Sołtyka, który w niej mieszkał po powrocie z wygnania do Kaługi. Mieszkał tu po abdykacji Jan Kazimierz, później Michał

Read More...

Nr. 25, gdzie miał mieszkać św. Jan Kapistran, w czasie swego pobytu w Krakowie, narożnik ozdobiony jego figurą. Łańcuch u ściany pochodzi z XVII w., dla zamknięcia wejścia na Rynek w porze nocnej. Nr. 27 Pod Barany, tak zwany dla godła nad bramą wjazdową, obecnie pałac Potockich, przed którym

Read More...

Dom nr. 7 (niegdyś Montelupich) z piękną sienią i portalem renesansowym. Tu był pierwszy urząd pocztowy za Batorego. Nr. 8 Pod jaszczurkami z pięknem sklepieniem gotyckim na parterze. Nr. 9 należała do Bonerów; tu odbył się ślub i wesele Maryny Mniszchówny z przedstawicielem Dymitra Samozwańca. Połączono wtedy pierwsze piętro

Read More...

Z placyku, okalającego kościół Mariacki, idąc ku Sukiennicom, spostrzegamy pomnik Mickiewicza, dłuta T. Rygiera. Postacie u podnóża tego pomnika, poczynając od strony frontowej na lewo,przedstawiają: »Naród«, »Poezję«, »Patriotyzm« i »Sławę«. U dołu orzeł. U wylotu ul. Grodzkiej starożytny kościółek św. Wojciecha, przebudowany w stylu barokowym w wieku XVII. O

Read More...

Zaułek między kościołem św. Barbary, presbilerium kościoła Mariackiego z wikarówką od wschodu, stanowi malowniczy zakątek swoją stylowością. Na placu Mariackim róg ul. Szpitalnej zwracają uwagę domy: Prałatówka nr. 4: probostwo N. P. Marii; portal z herbem Sulimy i napisem, wraz z przeróbką domu pochodzą z r. 1618, piękna attyka,

Read More...

Skarbiec kościoła Mariackiego (otwarty do godziny 12 w poł., wejście z zakrystii), prześliczne stylowe monstrancje, 250 drogocennych ornatów i przeszło 1000 aparatów kościelnych; niektóre wysokiej wartości artystycznej. Od strony południowej kościoła Mariackiego wznosi się kościół św. Barbary, wybudowany w lalach 1394—1402 w stylu gotyckim, »w tym nacja niemiecka nabożeństwo

Read More...

W sąsiedniej kaplicy św. Jana Chrzciciela, Bonerów, naprzeciw wejścia dwa pomniki Seweryna Bonara, wielkorządcy krakowskiego i jego żony z Bethmanów, arcydzieła sztuki odlewniczej. Naprzeciw ołtarza, brązowa płyta z wyrytą na niej postacią Emerama Salomona, żupnika drohobyckiego, prawdopodobnie dzieło Piotra Vischera. Dalej kaplica św. Wawrzyńca z misternym sklepieniem późno gotyckim.

Read More...

Zwracając się do kaplic widzimy, że w ostrołukowe wejścia wprawiono barokowe portale z czarnego marmuru, pochodzące z w. XVIII. Kaplica pierwsza z rzędu w nawie prawej: św. Jana Nepomucena, w grobach jej pochowano książąt Piastowskich Mikołaja ks. Raciborskiego i Kazimierza ks. Oświęcimskiego i Zatorskiego (1492,). Na ścianach polichromia nowych

Read More...

Stanąwszy u wnijścia mamy widok wspaniały na przywróconą w dawnej formie świątynię; jej wnętrze, pod względem rozmiarów, niezwykłej rozpiętości sklepień i wysokości nawy głównej (23 m.), należy do najwspanialszych w Polsce. Nad odnowieniem jej czuwał Jan Matejko. Siatkowo gotyckie sklepienie i ściany zdobi polichromia, do której mistrz sam projekty

Read More...

Między szkarpami chóru: kapliczka z trzema renesansowymi łukami wspartymi na filarach, Wgłębi grobowiec Franczkowskiego rajcy krakowskiego 2 XVII wieku i jego żony, dla którego zdaje się przesunięto ogrojec do kaplicy przy św. Barbarze. Przybudówka między szkarpami psująca harmonię ma być usunięta. Na szkarpach widać zaczątki łuków wspornych (arcs boulanls).

Read More...