A oto kolejny wpis z „cyklu przewodnik po okolicy Krakowa”, poprzedni post znajdziesz tutaj http://www.mercik.com.pl/przewodnik-okolicy-krakowa-cz-2/ . Opisałem tam Łobuzów, Prądnik Biały i Czerwony, wieś Mogiłę oraz wszystkim znaną Wieliczkę. Niepołomice (45 minut do Podłęża, skąd omnibusem, lub fiakrem 30 minut, a także i statkiem na Wiśle, wsiadając na placu Groble pod Wawelem). W miasteczku starożytny […]

Czytaj więcej

W poprzednim wpisie http://www.mercik.com.pl/przewodnik-okolicy-krakowa-cz-1/ starałem się Wam opisać takie atrakcje w okolicy Krakowa jak wieś Wola Justowska, Panieńskie Skały, Bielany oraz Opactwo Tynieckie. Idąc z plantacji miejskich, koło hotelu Krakowskiego, ulicą Łobzowską, minąwszy Nową Wieś, dostajemy się do Łobzowa. Piękna niegdyś wioska dziś przedmieście Krakowa. Kazimierz Wielki zbudował tu w r. 1357 zameczek, o którego kształcie […]

Czytaj więcej

Na północ od mogiły Kościuszki, pośród rozległej płaszczyzny, leży wieś Wola Justowska. Sekretarz Zygmunta I, Just Ludwik Decyusz, zbudował tu w stylu odrodzenia piękny pałacyk, dotąd zachowany, otoczony pięknym, dziś trochę zniszczonym parkiem. Taras i schody zewnętrzne pałacu dodano później. Drogą pieszą za parkiem Jordana, która również wiedzie do Woli Joustowskiej, minąwszy park Wolski na […]

Czytaj więcej

Sąsiednia kamienica nr. 35, zwana Krzysztofory od statuy św. Krzysztofa, należała po kolei w XVI w. do Morsztynów, Kazanowskich, Radziejowskich, a wreszcie przy schyłku XVIII w. do biskupa krakowskiego, Kajetana Sołtyka, który w niej mieszkał po powrocie z wygnania do Kaługi. Mieszkał tu po abdykacji Jan Kazimierz, później Michał Wiśniowiecki i t. d. Wspaniała sień, […]

Czytaj więcej

Nr. 25, gdzie miał mieszkać św. Jan Kapistran, w czasie swego pobytu w Krakowie, narożnik ozdobiony jego figurą. Łańcuch u ściany pochodzi z XVII w., dla zamknięcia wejścia na Rynek w porze nocnej. Nr. 27 Pod Barany, tak zwany dla godła nad bramą wjazdową, obecnie pałac Potockich, przed którym zamordowano w r. 1539 Bartłomieja Bereccnego, […]

Czytaj więcej

Dom nr. 7 (niegdyś Montelupich) z piękną sienią i portalem renesansowym. Tu był pierwszy urząd pocztowy za Batorego. Nr. 8 Pod jaszczurkami z pięknem sklepieniem gotyckim na parterze. Nr. 9 należała do Bonerów; tu odbył się ślub i wesele Maryny Mniszchówny z przedstawicielem Dymitra Samozwańca. Połączono wtedy pierwsze piętro z domami nr. 7 i 8. […]

Czytaj więcej

Z placyku, okalającego kościół Mariacki, idąc ku Sukiennicom, spostrzegamy pomnik Mickiewicza, dłuta T. Rygiera. Postacie u podnóża tego pomnika, poczynając od strony frontowej na lewo,przedstawiają: »Naród«, »Poezję«, »Patriotyzm« i »Sławę«. U dołu orzeł. U wylotu ul. Grodzkiej starożytny kościółek św. Wojciecha, przebudowany w stylu barokowym w wieku XVII. O pierwotnej budowie romańskiej świadczy dolny zrąb […]

Czytaj więcej

Zaułek między kościołem św. Barbary, presbilerium kościoła Mariackiego z wikarówką od wschodu, stanowi malowniczy zakątek swoją stylowością. Na placu Mariackim róg ul. Szpitalnej zwracają uwagę domy: Prałatówka nr. 4: probostwo N. P. Marii; portal z herbem Sulimy i napisem, wraz z przeróbką domu pochodzą z r. 1618, piękna attyka, zrekonstruowana wedle dawnej. W dolnej sali […]

Czytaj więcej

Skarbiec kościoła Mariackiego (otwarty do godziny 12 w poł., wejście z zakrystii), prześliczne stylowe monstrancje, 250 drogocennych ornatów i przeszło 1000 aparatów kościelnych; niektóre wysokiej wartości artystycznej. Od strony południowej kościoła Mariackiego wznosi się kościół św. Barbary, wybudowany w lalach 1394—1402 w stylu gotyckim, »w tym nacja niemiecka nabożeństwo swe odprawiała«, mówi Pruszcz, oddany zakonowi […]

Czytaj więcej

W sąsiedniej kaplicy św. Jana Chrzciciela, Bonerów, naprzeciw wejścia dwa pomniki Seweryna Bonara, wielkorządcy krakowskiego i jego żony z Bethmanów, arcydzieła sztuki odlewniczej. Naprzeciw ołtarza, brązowa płyta z wyrytą na niej postacią Emerama Salomona, żupnika drohobyckiego, prawdopodobnie dzieło Piotra Vischera. Dalej kaplica św. Wawrzyńca z misternym sklepieniem późno gotyckim. Nad kruchtą północną kaplica Matki Boskiej […]

Czytaj więcej